Nano-MRI

20 nm kleine IJzer-Partikels,

een Cellulair MRI-Contrastmiddel

Toepassingen

Opsporen van 1,5 mm kleine

uitzaaiingen

Zichtbaar maken van

Multipele Scerose en 

mogelijk ook Alzheimer 

Ontdekken van

"loslatende" verkalkingen en toenemende aneurysma's"