Hart en Vaten

Aneurysma

Nano-MRI kan ook gebruikt worden om ontstekingshaarden in de wand van uitgezette buikslagaders (aneurysma) op te sporen. Als nano-contrast zich lokaal ophoopt in de wand van de uitgezette slagader bij het uitgezette gedeelte, betekent dit dat de verwijding snel toeneemt (Richards et al.)


Met deze techniek kunnen we de patiënt op tijd te laten weten dat er een behandeling nodig is om uitscheuren van het aneurysma te voorkomen. Het kan helpen bij screening van uitgezette slagaders, omdat het mensen met een hoog risico van uitscheuren ontdekt. Ook kan het dienen als een soort signaal om nieuwe behandelingen voor deze buik-aneurysmas te onderzoeken. Als we vroeg ontdekken dat zo'n uitgezette slagader op het punt staat te scheuren, kan dit het overlijden van de patiënt voorkomen.


Aderverkalking

Aderverkalkingsafzettingen (plaques) in de vaatwand kunnen plotseling losscheuren. Dit leidt tot stolselvorming en plotselinge afsluiting van het vat. Hierdoor kan acuut zuurstoftekort optreden, wat leidt tot een hart- of herseninfarct. Ook kan er een acute vaatafsluiting in het been ontstaan.

Met nano-MRI kunnen we voorspellen wanneer de plaque gaat losscheuren. Als zich onder de plaque lokale ophoping van macrofagen zichtbaar is, dan is de kans hierop groot. In dat geval kan de patiënt antistollingsmiddelen krijgen en kan het infarct zo worden voorkomen.  


Nano-MRI kan een nuttige beeldvormingsbiomarker zijn om te kijken en te beoordelen hoe goed een behandeling met anti-ontstekingsmedicijnen werkt bij patiënten met plaques die op het punt staan los te scheuren (Tang et al.).


 Doorsnede van de verwijde buikslagader. Zwart is het doorgankelijke kanaal, blauw is het stolsel in het vat, rood-geel is het nano-contrast

  1. alleen nano-contrast rond het doorgankelijke kanaal -> weinig kans op toename.
  2. verspreide vlekkerig contrast door het hele stolsel, maar geen duidelijk locaal gebied -> ook weinig kans op toename.
  3. Naast opname rond het doorgankelijke kanaal is er ook een locaal gebied met nano-contrast in de vaatwand op 1-2 uur zelf. Deze patiënt overleed later plotseling door een gescheurd aneurysma -> snelle toename.

Afbeelding van de vaten

Nano-MRI kan de inhoud van bloedvaten erg goed afbeelden en omdat het ijzer bevat kan het zelfs bij patiënten met ernstige nierfunctieproblemen gebruikt worden. Dat kan niet met de gebruikelijke MRI en röntgencontrastmiddelen. Met nano-MRI kan men uitstekende hele kleine vaatstructuren zichtbaar maken. Hieronder zijn twee video's van afbeelding van doorbloeding van de hele romp gemaakt met nano-MRI.

*

#

#

*

#

*

Afbeelding van de vaten van een transplantatienier bij een patient met plotselinge verslechtering van de nierfunctie. De slagader (*) en de ader (#) van de transplantatienier zijn op de bekkenvaten gehecht en zijn goed doorgankelijk. Dankzij de nano-MRI weten we nu, dat oorzaak van de slechte nierfunctie niet een vaatprobleem is, maar wijst op een afstotingsreactie. De patiënt werd met succes behandeld met anti-afstotingsmedicijnen (uit: P. Zamecnik)